Uyumsoft BI

İş Zekası

İş Zekası Yazılımı

BI – İlk Türk İş Zekası uygulaması

 

 

İş Zekası – BİLGİ GÜÇTÜR. VERİLERİ BİLGİYE DÖNÜŞTÜRÜN VE KULLANIN.

İş Zekası – İnternet Çağı’nda gündemdeki en önemli maddeler; farklı iş senaryolarına göre benzetimler (simulation), analiz gücü, hızlı tepki verme yeteneği (reactivity), mobilite ve basitliktir. İş Zekası – Bilgi, iş potansiyelinizi gerçekleştireceğiniz güvenebileceğiniz yegane güçtür. Verileri hızla bilgiye dönüştürün! Bilgiye hızla ulaşın ve kullanın! Olasılıkları hızla değerlendirin! Bilgiye dayalı hızlı kararlar verin! İş süreçlerinin, çalışanların, tedarikçi ve iş ortaklarının, müşterilerin performansını temel başarı göstergeleri (KPI) olarak izleyebilmek için bir çok büyük miktarda veriyi saklamak ve dağınık ve farklı tutulmuş bu verilere, onları anlamlı bilgilere dönüştüren uygun rapor formatlarında erişip kullanmak zorundasınız.

İşinizi Şansa Bırakmayın! İş Zekası Kullanın!

ERP ve diğer iş sistemlerinde biriken, yığınsal, işlenmemiş, kategorize edilmemiş verileri, sınıflandırarak konsolide edin ve karar verebileceğiniz anlamlı bilgilere dönüştürün! İş Zekası, dağınık veriyi; anlamlı, işletme için kullanılabilir bilgiye çevirmede, istenen analizi yapmaya yardımcı olarak, karar verme sürecini kısaltır, hızlandırır, riskleri azaltır; sağlam/güvenilir/sağlıklı karar verme zemini sunar. Farklı departmanlarda, zamanlarda ve süreçlerde gerçekleşen saklanmış verileri sizin anlamlandırdığınız şekilde özetleyip çok boyutlu analiz ederek birleştirir. Verilerden bilgiye grafikler, haritalar, tablolar gibi çok çeşitli biçimlerde hızlı ve etkin ulaşım sağlar. İş süreçleri içeriği ve metadata yönetimi ve iş birliğine dayalı izleme. Kritik başarı faktörleri; hız göstergeleri, termometre, barometre, trafik işaretleri gibi görsel bileşenlerle izlenir.

İş Zekası

İş Zekası Araçları

İş Zekası – İhtiyaçlarına göre yapılandırabilir ve tam size göre bir altyapı kurabilirsiniz. Kullanıcılar İş zekası araçlarına, bir internet sayfası üzerinden erişebilir. Web üzerinden; online analiz, uyarı, sorguların tasarımı, verilere erişim, istisnaları belirleme ile her düzeyde rapor ve kararları sunma olanağı sağlar. Her seviyeden çalışan, kendisine tanınan yetkiler ölçüsünde, istediği anda ve formatta, görsel açıdan zengin ekranlarda, aradığı bilgiye doğru, güncel ve eksiksiz biçimde ulaşır. Böylelikle, bilgi işlem servislerinin üzerinden de önemli bir iş yükünü alır. İş zekası basit sürükle-bırak hareketleriyle, model bazlı uygulamalarda farklı kompozisyonlar oluşturulabilir. Sistem üzerinde oluşturulan raporlar, Excel ya da PDF formatında kaydedilebilir. Raporlar önceden belirlenen saatlerde, e-posta ya da kısa mesaj yoluyla otomatik dağıtılabilir. Özellikle teknik bilgisi az olan son kullanıcıların, üst yöneticilerin bilgiye erişebilmesi, erişilen bilgi üzerinde analiz yapabilmesi ve elde edilen sonuçların başka kullanıcılarla paylaşabilmesinde büyük kullanım kolaylığı sağlar. İhtiyaçlarına göre yapılandırabilir ve tam size göre bir altyapı kurabilirsiniz.

İş Zekası – KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ

ETL (Extract, Transform, Load): Veriler kaynağından okunup temizlenir, çevirme, dönüştürme ve birleştirme işlemleri yapılarak yüklenir. Iş modellenir, iş yapısına göre farklı kaynaklardan verilerin yönetileceği bilgileşim mimarisi tasarlanır.

Verilerin; doğruluğu, tamlığı, tutarlılığı ve eşleştirilebilirliği denetlenip düzeltilerek veri kalitesi yükseltilir; eski, eksik, yanlış, tutarsız ya da mükerrer veriler anlamlı bilgilere dönüştürülür. Farklı birim ve kaynaklardan veriler, ortak bir havuzda konsolide edilir. Bir veri başka verilerle birlikte paralel eşleştirilerek (hava tahmini ile emniyet stokları gibi) kendiliğinden güncellenen görseller ve raporlar halinde izlenebilir.

İş Zekası – KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ

İş süreçleri ve kurumsal verilerin ilişkilendirilerek ölçümlenmesidir. İş zekası sisteme tanımlanan kritik başarı göstergelerini (KPI key performance indicator) temel alarak kendi kendine harekete geçip iş emirleri üretir. Hedeflerin tutturulma oranını; bayi, temsilci, çalışan, proje, süre. ya da departman bazında dijital paneller (dashboard) ve özel ekranlarda izler. Örneğin, bayi teşkilatındaki herhangi bir bayinin, belirlenen hedefin altında ciro gerçekleştirmesi durumunda, ilgili yöneticilere otomatik uyarı gönderilebilir. Yol haritaları hazırlar.

İş Zekası

ANALİZ UYGULAMALARI

Eldeki yığınsal verilerin içindeki; ilişkiler, düzensizlikler, kurallar ve diğer istatistiksel olarak önemli olan yapısal ipuçları, net olmayan ancak potansiyel olarak kullanışlı bilgi çıkarılır. Üretilen veri küpleri değerlendirilerek, binlerce farklı sorgulama ve analizle; sektöre, departmana ve ihtiyaçlara özgü raporlar sunar. Bölgelerde; ürün, seri, model bazında satışların seviyesi.

Son bir yıl içinde en karlı müşterilerin ya da işletme için en yüksek değeri yaratan ürün grupları, v.d. raporlar sağlar. Raporlama süreci, veriler sıkıştırılarak, paralel işlenerek hızlandırılabilir.

İş Zekası Proje Metodolojisi;

İş Zekası – Proje Yönetimi: Projenin amaca ve kapsama uygun, planlanan zaman ve maliyet kısıtlarına göre gerçekleştirilmesi, kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetilmesi, kurulumun yapılması.

İş Zekası – Kavramsal Tasarım: Proje kapsamında yapılacak olan işlerin tasarlanması.

İş Zekası – Uygulama Geliştirme: Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, talep edilen isteklerin uyarlanması.

Değişik sektör ve ölçeklerde müşteri tecrübesinden hareket ile KPI ve rapor setleri geliştirme, kıyaslama (benchmarking).

İş Zekası – Kullanıcı Yetki Yönetimi: Rapor ve analizler, raporların sütun ve satırları bazında yapılabilir. Kontrol; uygulamayı hayata geçirmeden önce potansiyel risklerin/sorunların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi.

İş Zekası – Son Kullanıcı Desteği: Kullanıcıların karşılaştıkları sorunların  çözümlenmesi ve son kullanıcı eğitimlerinin verilmesi. Yeni istekler doğrultusunda sistemin geliştirilmesi, dar boğazların giderilmesi. Kurumsal performans ölçümü desteği.

İş Zekası

İş Zekası Araçları

UYUMSOFT İŞ SİSTEMLERİ İLE KONTROL SİZDE!

Yerel-Küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı. İş süreçlerinde kalitede kusursuzluk. Ekosisteminizle (tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar) iletişim ve erişimde hız. Zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı. İşinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik. Dünya standartlarında izlenebilir süreçler, ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yönetişim yatırımı. Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. 20. yüzyıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi teknolojileri projesi deneyimi. İş zekası kurumsal ihtiyaçların analizinden, system çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım. İmza gerektiren onay ve güvenlik amacıyla ekran girişleri v.b. tüm süreçleri elektronik ortamda sürdüren e-imza sertifikasyonu ile sözleşmelerin imzalanması için uzun kargo ve basılı belge süreçlerinden tasarruf. Kullanıcı bazında kişiselleştirilebilir ekran içeriği. Ajanda takibi, çevrim içi ve dışı mesajlaşma. Şirketler Grubu yapısını destekleyen altyapı, otomatik grup içi işlem, ortak satınalma, finansal ve mali yapı entegrasyonu.Üçüncü parti firmalar ile (banka, tedarikçi, müşteri) esnek entegrasyon, kullanıcı kolaylığı ve iş takibi. Güvenilirlik, Danışmanlık desteği, Yaygınlık, 7/24 çalışabilme,

Web üzerinde entegrasyon, İşlevsel esneklik, Kurumun iş modeli, kültürü (iş yapış tarzı) ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.

Geliştirilebilir altyapı, Güncelleme garantisi, Karar desteği vardır. Her kademeden çalışan kararlarını veriye dayalı alır.

Şirket içi paylaşım, Güçlü teknoloji, Fiyat avantajı, Kullanıcı kolaylığı, Esnek Raporlama, Dokümantasyon, Log Takibi,

Yetkilendirme, Dikey, yatay, rol bazlı yetkilendirme ile yetki profili kurgulamaları. UFRS (TFRS) Standartlarına Uyumlu

kayıt ve raporlama, Çoklu dil seçeneği Türkçe, Azerice, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca kullanılabilir.

Çoklu para desteği, Görüntüyü metne dönüştürme, Optik Karakter Tanıma (OCR).

Bilgi güçtür!

Verileri biriktirmekle kalmayın; onları üzerinden kararlar alabileceğiniz anlamlı bilgiler haline getirin! İş zekası şirketinizin geleceğe yönelik öngörü geliştirme yeteneğini artırın.

Bugün pek çok şirket, büyük bir veri denizi içinde yüzerken, aradığı bilgiye ulaşma noktasında susuzluk çekebiliyor. Veriler sürekli birikiyor, ancak veri tek başına bir anlam ifade etmiyor…

ERP sistemlerinde biriken ham veriler, Uyumsoft İş Zekası çözümüyle olgunlaşır ve anlamlı bilgilere dönüşür. Uyumsoft İş Zekası, bunu gerek ERP sisteminden, gerekse çeşitli haber kaynaklarından elde edilen tüm verileri sınıflandırarak ve konsolide ederek sağlar.

Kullanıcıların bilgisayarlarına herhangi bir program yüklemeden bir İnternet sayfası üzerinden erişebildikleri çözüm, her seviyeden çalışana kendisine tanınan yetkiler ölçüsünde istediği anda, istediği şekilde, doğru, güncel ve eksiksiz biçimde aradığı bilgiye ulaşabilme olanağı tanır. Böylelikle bilgi işlem servislerinin üzerinden de önemli bir iş yükünü alır. Yetkilendirmeler, rapor ve analizler bazında hazırlanabileceği gibi, bunun yanı sıra raporlar içerisindeki sütun ve satırlar bazında da yapılabilir.

Uyumsoft İş Zekası çözümü, basit “sürükle-bırak” hareketleriyle oluşturulabilen raporları ve çok boyutlu analiz imkanıyla her seviyede karar desteği sağlar. Sistem üzerinde oluşturulan raporlar, Excel ya da PDF biçeminde kaydedilebilir. Raporlar önceden belirlenen saatlerde e-posta ya da kısa mesaj yoluyla otomatikman da gönderilebilir.

İş Zekası çözümünün önemli bir bileşeni, ETL (veri çekme, dönüştürme, yükleme) uygulamasıdır. Verilerin doğru, tam, tutarlı ve eşleştirilebilir bir biçimde yazıldığını denetlemeye ve düzeltmeye yarayan ETL uygulaması sayesinde, veri kalitesi yükseltilir.

Özellikle teknik bilgisi az olan son kullanıcıların bilgiye erişebilmesi, erişilen bilgi üzerinde analiz yapabilmesi ve elde edilen sonuçların başka kullanıcılarla paylaşabilmesinde büyük kullanım kolaylığı sağlayan çözüm, görsel açıdan zengin ekranlar sunar. Kritik başarı faktörlerinin hız göstergeleri, termometre, barometre, trafik işaretleri gibi görsel bileşenlerle izlenmesi mümkündür.

Uyumsoft İş Zekası çözümü ile şirketler, insan hatasına dayalı yanlış kararlardan, zamandan ve el yordamıyla hazırlanan analizlere harcanan yoğun emekten tasarruf eder. Böylece şirketler, güncel, doğru ve güvenilir bilgiler ışığında hem bugüne, hem de geleceğe ilişkin sağlam kararlar alabilir; böylece kurumsal olarak geleceğe daha iyi hazırlanabilirler.

“İş zekası uygulamalarını”, yığın veriden, anlamlı ve stratejik veriye doğru uzanan bir yolculuk olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Kömürden elmasa uzanan yolculuk da; bundan farklı olmasa gerek…

 

Aramak istediğiniz kelimeleri yukarı kutuya yazınız.