(K)ayıtlı (E)lektronik (P)osta

KEP
KEP ile Noterden Mail Kutusuna Terfi!

 

KEP Nedir?

KEP, noter imzalı kağıt evraklardaki gibi hukuki geçerliliğe sahip elektronik posta servisidir. KEP ile gönderilen mail’lerde gönderici ve alıcı kimlikleri bellidir ve gönderim, teslim ve okunma süreleri değiştirilemez niteliktedir. Gerçek ve tüzel kişiler e-İmza sahibi olmak koşuluyla hem kendi isimlerine hem de kurumsal isimlerine ait KEP hizmeti alarak bilgilerinin güvenliğini ve geçerliliğini hukuki olarak sağlayabilirler.


 

Delil Niteliği

     Diğer elektronik posta servislerinin sağladığı gelen ve giden kutusunun yanında delil kutusu da bulunduran KEP ile alınan/gönderilen tüm mail’ler hukuki olarak delil niteliği taşır. Mail’in gönderilme ve alıcı tarafından okunma zamanı bile bellidir ve değiştirilemez. Tüm mail’ler 20 yıl güvenle saklanır.

Hukuki Geçerlilik

     Şirketlerin spam’e düştüğü için görmediğini iddia etmelerine ya da gönderdikleri halde kesinlikle öyle bir mail yollamadıklarını savunmalarına çözüm KEP’ten geliyor. Tebligatları elektronik ortamdan gönderme imkanına sahip olduğunuz KEP ile alınan ve gönderilen her mail, mahkeme karşısında bir delildir.

Düşük Maliyetli

     İhbar ve ihtar gibi tebligatlarda zorunlu olan noter masrafı KEP ile tarihe karışıyor. Delil niteliğine ve hukuki geçerliliğe sahip KEP ile gönderdiğiniz her mail, noter onaylı sayılır. Ayrıca postalama, arşivleme, kargolama gibi 21. YY’ye hiç yakışmayan masraflardan da KEP sayesinde kurtulur, zamandan tasarruf edersiniz.

Çevreci

     Tebligat işlemlerini elektronik ortamda yapmanızı sağlayan KEP ile ağaçları kağıt elde etmek için kesmek yerine, sağladıkları güzelliklerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

 

kep

 

İlişki içinde olduğunuz bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunmak istiyorsanız,

Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığını, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığını, alıcı tarafından ne zaman okunduğunu belgelemek istiyorsanız,

Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte bütünlüğünün değiştirilmeden korunmasını istiyorsanız,

E-posta ile göndereceğiniz önemli bir iletinin, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilememesini istiyorsanız,

E-posta ile göndereceğiniz belgenin herhangi bir sahtecilik işlemine maruz kalmamasını istiyorsanız,

E-posta ile yapacağınız bildirimi yasal bir bildirim haline getirmek, uyuşmazlık durumlarında da gönderdiğiniz iletiyi hukuki bir delile dönüştürmek istiyorsanız, KEP hesabı sahibi olmalısınız.

 

   Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlığı ‘MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.’ Demektedir. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin(anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

   Bireyler ve Kurumlar

 • Gönder Al : Bu hizmet ile KEP gönderebilir ve alabilirsiniz.
 • Sadece Al: Bu hizmet ile KEP alabilirsiniz, gönderemezsiniz. Hizmet türlerinden birini seçerek UYUMSOFT KEP hizmetlerinden yararlanabilirler.Katma Değerli Hizmetler:
 • Ücretsiz KEP Rehber Sorgulama Hizmeti: KEP Rehberi kayıtlı kullanıcı bilgilerine kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. Rehber kaydı, bireysel kullanıcılar için isteğe bağlı, kurumsal kullanıcılar için ise zorunludur.
 • Ücretsiz KEP Delil Sorgulama Hizmeti: KEP Delillerinize KEP hesabınızda yer alan ilgili ekranlardan dilediğiniz anda ulaşabilirsiniz.
 • SMS ile Bildirim Hizmeti: Size gönderilen KEP’lerden anında haberdar olmak için SMS ile Bildirim Hizmetinden yararlanabilir ve bilgilendirme mesajının başvuru sırasında ilettiğiniz cep telefonuna SMS ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
 • e-posta ile Bildirim Hizmeti: Size gönderilen KEP’lerden anında haberdar olmak için e-posta ile Bildirim Hizmetinden yararlanabilir ve bilgilendirme mesajının başvuru sırasında belirttiğiniz e-posta adresine gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu hizmetlerden yararlanırken kullanabileceğiniz tarife ve paketlerimiz için:

KEP abonelik başvurunuz sırasında tercih ettiğiniz KEP Hizmet türünü, yararlanmak istediğiniz servisleri ve tarifenizi belirleyebilirsiniz.
Güncelleme ya da değişiklik işlemlerini çağrı merkezimizi arayarak yapabilirsiniz.

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi:

“Tacirler arasında, Diğer tarafı temerrüde düşürmeye, Sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin İhbar İhtarlar Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”

Ayrıca TTK’nın “Beyanlar, Belgeler ve Senetler” başlıklı 1525. maddesinde; “Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, İhbarlar, İhtarlar, İtirazlar ve benzeri beyanlar; Fatura, Teyit mektubu, İştirak taahhütnamesi, Toplantı çağrıları Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, Elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanun’un yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”

TTK’nın ilgili maddelerinde sayılan bu işlemler eskiden sadece noterlerden, taahhütlü mektupla veya telgrafla yapılabilirken, bu hüküm gereği sayılan hizmetler KEP aracılığı ile sistemden sadece birkaç saniyede gerçekleştirilebilecektir. Muhatap bu söz konusu belgeyi almadığını iddia edemeyecek aldığı, okuduğu zamanlarla birlikte hukuki delil niteliği taşıyabilecektir.

   Bireyler, UYUMSOFT KEP ile resmi ya da özel tüm yazışma ve belgelerinizi diğer kişilere, kurum veya kuruluşlara elektronik olarak güvenli şekilde ulaştırabilirsiniz. Bu şekilde gönderilerinize ilişkin tüm bilgileri güvence altına alırsınız.

· Sözleşme/Fesih · Başvuru
· Banka Talimatları · Fatura Ödeme
· Ekstre Döküm · Dekont Gönderimleri
· E-ticaret işlemleri · Onay belgeleri
· Dilekçe · Şikayet

 

gibi işlemlerinizin tamamını KEP üzerinden yaparak kendinize güvenli, yasal koruma sağlarsınız.

Kurumlar; iş ortakları, diğer kurum/kuruluşlar, müşterileri ve çalışanları ile aralarındaki bilgilendirme, beyanat, onay içeren tüm haberleşmeleri KEP üzerinden yasal geçerliliği olacak şekilde ulaştırırlar.

 

Kurumlar arasında:

· Teklif · İhale Şartnamesi
· Sözleşme · Sipariş Formu
· Tedarikçi Değerlendirme · İhtar/ İhbar
· Sözleşme Fesih Bildirimi · Performans Değerlendirme
· Fatura  

 

Kurum ile müşterileri arasında:

· İhtar/İhbar · Talimat
· Başvuru · Teklif
· Ekstre · Fatura
· Sözleşme · Tarife- Servis Değişiklikleri
· Geciken Ödeme Bildirimleri  

 

Kurum ile çalışanları arasında:

· Şirket içi duyurular · Bordro
· İhtar · Sözleşme
· Yıllık izin kullanımı · Mazeret izni kullanımı
· İstifa mektubu · Atama/Görevlendirme
· Performans Değerlendirme · Maaş artışı/Prim ödemesi

 

haberleşmeleri KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilir.

   
KEP işlemlerin elektronik ortamda yapılmasından dolayı aşağıda sıralanan aşağıda sıralanan ilave avantajlar da sağlanmaktadır.

 • Zaman kazancı
 • Kâğıt arşiv kazancı
 • Maliyet kazancı
 • Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılaması
 • Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi
 • Çevrenin korunması

   Elektronik tebligat yönetmeliği kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı ifade eder.

Tebligatları elektronik olarak almak için ne yapmalıyım?

19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren elektronik tebligat yönetmeliği ile anonim, limited şirketler için elektronik tebligat adresi olarak KEP hesabı kullanması kanunen zorunlu olmuştur. Tebligatları UYUMSOFT KEP hesabınız ile elektronik olarak alabilir ve UYUMSOFT KEP’ten alacağınız KEP hesabınızı tebligat adresi olarak ilgili mercilere bildirebilirsiniz.

Tebligatlarınızı elektronik olarak almak için hemen başvurunuz.

   KEP iletilerinize ilişkin deliller 20 yıl, e-Tebligatlarınıza ilişkin deliller ise UYUMSOFT tarafından 30 yıl boyunca muhafaza edilir.

Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler;

Gönderici/Alıcı: KEP iletisi gönderebilir ve alabilir • Sadece Alıcı: Sadece KEP iletisi alabilir. (Gönderemez) hizmet türlerinden birini seçerek UYUMSOFT KEP hizmetlerinden yararlanabilinir.

Katma Değerli Hizmetlerimiz; İlave Arşiv Alanı Hizmeti: KEP Hesabınızda kullanımınız için 100 MB’lik ücretsiz posta kutusu alanınız vardır. Daha fazla alana ihtiyacınız olduğu durumda aldığınız servis etkilenmeden bu hizmetten yararlandırılır ve ay sonunda kullanımınız doğrultusunda ücretlendirilirsiniz. SMS ile e-Posta Bildirim Hizmeti: Size gönderilen KEP’lerden anında haberdar olmak için SMS ile Bildirim Hizmetinden yararlanabilir ve bilgilendirme mesajının başvuru sırasında ilettiğiniz cep telefonuna SMS ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

   

 • Kamu içi resmi yazışmalar
 • Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar
 • Elektronik tebligat
 • E-yazışma

 

   Gerçek Kişiler;

ad.soyad.sayı@hs06.kep.tr

Tüzel Kişiler;

1) “MERSİS No”,

2) “MERSİS No.X”,

3) “TüzelKişiAdı”,

4) “TüzelKişiAdı.X”

Formatlarından biri ile oluşturulur. “X” alfa nümerik olacak şekilde isteğe bağlı olarak başvuru sahibi tarafından belirlenir.’’

   Gerçek Kişiler KEP hesap adresleri Kimlik Numaralarına bağlı olarak sisteme tanımlanmaktadır. Bu sebepten ötürü gerçek kişi sadece tek bir KEP hesabı adresi alabilir.

(İsim).(soyisim)@hs06.kep.tr

Tüzel Kişiler için;

Tüzel Kişilerin KEP hesap adresleri Mersis Numaralarına VE Tüzel Kişi isimlerine bağlı olarak sisteme tanımlanmaktadır. Serbest seçim alanı değiştirerek birden fazla KEP hesap adresi alınabilir.

“(Mersis no).(serbest seçim alanı)@hs06.kep.tr“

“ (tüzel kişi adı).(serbest seçim alanı)@hs01.kep.tr“

   KEP iletisi gönderdiğinizde,

 • KEP’in UYUMSOFT tarafından ne zaman alındığı,
 • KEP’in alıcının posta kutusuna ne zaman iletildiği,
 • KEP’in alıcı tarafından ne zaman okunduğuna,

İlişkin delil üretir.

   Standart e-posta adresinize gönderilen mail ve eğer bu hizmetten faydalanmak istiyorsanız cep telefonunuza gönderilecek bilgilendirme mesajları ile haberdar olabilirsiniz.

   Hayır, teslim alındı onayı gelmeden e-postanın gönderilmiş sayılmaz.

   Hayır. Dilediğiniz adette KEP gönderebilirsiniz. Tarifeniz doğrultusunda ücretlendirilirsiniz.

   Tüzel kişilerin KEP rehberinde bulunmaları kanunen zorunludur. Gerçek kişilerin ise KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması isteğe bağlıdır.

   Hayır. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz

   Hayır. KEP gönderimi için e-imza ya sahip olmalısınız. e-imza kullanmıyorsanız sadece size iletilen KEP gönderilerini alabilirsiniz.

   Gerçek Kişiler KEP hesaplarını yalnızca kendileri kullanabilir.

Tüzel Kişiler ise hesapları için, başvuru sırasında veya daha sonradan birden fazla işlem yetkilisi atanabilir.

   KEP gönderinizin, KEP sisteminden geçen büyüklüğü, en fazla 10MB olabilir.

   KEP rehberinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. KEP Rehberi sorgulamaları zorunlu veya isteğe bağlı rehber alanları kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Bu Ürünle İlgileniyorum

 

uyumsoft ozel entegrator

Aramak istediğiniz kelimeleri yukarı kutuya yazınız.