e-Bilet

e-Bilet
Tomarlarca Kağıt Bileti Dijitale Taşıyan Çözüm!

 

e-Bilet Nedir?

e-Bilet; deniz, kara ve hava taşımacılığı yapan firmaların GİB’e göndermeleri zorunlu olan yolcu listelerini ve bilet datalarını elektronik ortama taşıyan bir çözümdür.


Hukuki Geçerlilik

     Kağıt biletlerle aynı hukuki geçerliliğe sahip e-Bilet’le GİB’e gönderilmesi zorunlu olan yolcu listeleri ve bilet dataları dijitale taşınır. Yolcular için de bileti kaybetme gibi riskler önlenirken, şirket çalışanları e-Bilet’i basılı olarak alıp masraf olarak gösterebilirler.

Yönetim ve Erişim Kolaylığı

     e-Bilet’le yolcular bilet kaybetme gibi dertlerinden, firmalar ise GİB’e gönderecekleri bilet datalarının olduğu dosyalar arasında kaybolmaktan kurtulur. Personelin üstündeki iş yükünü azaltacağı için bu birime ayırmış olduğunuz insan kaynaklarını başka bir yerde değerlendirebilirsiniz.

Tasarruflu

     Kağıt, arşivleme ve postalama gibi işlemlerin tarihe karıştığı e-Bilet’le tüm bu geleneksel metotlar için harcanılan maliyeti ve zamanı daha verimli işler için kullanabilirsiniz.

Çevreci

     Bilet koçanlarındaki ve yolcu listelerinde yer alan bilgiler e-Bilet’le elektronik ortama taşınır ve kağıt üretimi için dünyanın temiz nefesi olan ağaçların kesilerek tüketilmesi engellenir.

 

uyumsoft-ebilet

 

    Uyumsoft, e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv’den sonra e-Bilet Özel Entegratörlük iznini de aldı. Böylelikle Türkiyenin tüm i-Dönüşüm izinlerini alan ilk ve tek ERP Firması oldu.

*e- Bilet (elektronik bilet): alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere, elektronik belge biçiminde oluşturulmuş, elektronik biletini ifade etmektedir.415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte, kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında, elektronik bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca, kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar, elektronik yolcu listesi de düzenleyebileceklerdir.

*Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin taşıması gereken şartlar,
Tüzel kişi mükellefler 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmalıdır. Gerçek kişi mükellefler, güvenli elektronik imzaya sahip olmalıdır.Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, elektronik bilet ve yolcu listesi düzenleme ve biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.Tebliğin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.

*Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi
Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, internet de dâhil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır. Ancak muhatabı tarafından istenilmesi hâlinde, izin alan mükellefler, düzenledikleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kâğıt olarak teslim edeceklerdir. Kâğıt çıktının verilmesi halinde, ayrıca merkez, şube veya acente tarafından imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.Muhatabı tarafından istenilmesi halinde, elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmaları, elektronik biletleri mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla teslim edeceklerdir.Elektronik biletler, kâğıt baskısı alınabilecek şekilde yolcuya iletilmesi gerekir.

*Raporlama
e-Bilet (elektronik bilet) ve elektronik yolcu listelerinin düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna (saat 23:59’a) kadar www.efatura.gov.tr internet adresinden GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

*İmzalama
Mühürleme veya imzalama işleminde asgari olarak XAdES-BES yöntemi kullanılmalıdır. İstenilmesi durumunda XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanabilirler.

 

Bu Ürünle İlgileniyorum

 

uyumsoft ozel entegrator

Aramak istediğiniz kelimeleri yukarı kutuya yazınız.